VI HJÄLPER FÖRETAG ATT uTVECKLA   specialiSERADE lÖSNINGAR inOM optiK OCH FOTONIK FÖR ÖKAT vÄRDE OCH REDUCERAD KOSTNAD

REFERENSER

Alla Konsumentelektronik Energi och miljö Medicinteknik Säkerhet och bevakning Fordonsindustrin
Workshop om kamerateknik.
Design av plastoptik för indikatorbelysning till trådlöst styrt dörrhandtag. ​​
Kontroll av optisk prestanda för Parans SP4, produktionsanpassning och utveckling av produktionsutrustning för kontroll och kalibrering.
Utveckling av optik för eye tracking.
Utveckling av optik för laserbaserade maskritare.
Utveckling av optik för eye tracking.
Utveckling av optik och belysning i automatiserade mikroskop för blodanalys.
Optikdesign av belysning för Husqvarna Viking sy- och brodérmaskin Designer Epic.
Optikdesign av spegel till solfångare samt framtagning av optisk mätutrustning.
Optiksupport av intelligent LED-belysning för växthus.
Design av plastoptik för belysning.
Utveckling av optik för värmekameror i infraröda spektrumet.
Optik till flygburet lidarsystem för mätning av vattendjup.
Optikdesign av NIR-sändare och mottagare för elektroniska prisetiketter.
Utveckling av optik för spektroskopisk analys och kvalificering av spannmål.
Eclipse har bistått Mindray med expertis inom IR-optik.
Delaktiga i projektet med SX10, en skannande totalstation som omdefinierat lantmäteribranschen.
Eclipse arbetade tillsammans med Profoto för att utveckla optiken i A1 – världens minsta studioblixt.
HUD Solutions
I ett Vinnova-finansierat projekt tillsammans med Volvo CE och Kone Cranes utvecklades en head-up display (HUD) för arbetsfordon.

VÅRA MEDARBETARE

Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
Specialist bildanalys, Partner
Optikspecialist, Partner
VD, Partner
Senior teknisk rådgivare
Optikspecialist
Business advisor
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
Optikspecialist, Partner
VILL DU GÅ MED I TEAMET? VARFÖR VÄNTA?

BLOGG

KONTAKTA OSS

ECLIPSE HUVUDKONTOR

Vasagatan 52
111 20 Stockholm
info@eclipseoptics.com

+46 (0) 72 386 91 81

ECLIPSE SYD

Kärleksgatan 2A
211 45 Malmö
info@eclipseoptics.com

+46 (0) 72 524 02 00

As a part of VinnGroup we are committed to the group GDPR policy

Optik, Optik i Sverige, Optikkonsult, Optik Konsult, Optikspecialist, Optikspecialister i sverige, Kameror, Klassisk optik, Optiska tunnfilmer, Röntgenoptik, Optisk mätteknik, Belysningskonsult, Optik och Belysning Optikdesign, Linsutveckling, Optikexpert, Optikexperter i sverige, Zemax.