Om namnet Eclipse

En Eclipse är ett optiskt fenomen på astronomisk skala där solen, månen och jorden är ligger på linje. När månen skuggar jorden är det solförmörkelse och när jorden skuggar månen är det månförmörkelse. En Eclipse är alltså något utöver det vanliga, något unikt. Samtidigt är det ett av de första optiska fenomenen som människan förundrat sig över. Solförmörkelser har också gjort att vetenskapen tagit stora steg framåt och bidragit till vår förståelse av solen, solsystemet och jordens plats i det. Studier av solens korona är i princip omöjliga utan en solförmörkelse.

För den som vill åka och titta listar Nasa kommande eclipser HÄR!