Medarbetare

Anna Fleetwood

Anna Fleetwood

Optikspecialist, Partner

Anna är en kreativ konsult med ett brinnande intresse för optik och optronik. Hon är dessutom mycket social och kommunikativ och talar ett flertal språk. Konsultlivet passar Anna utmärkt eftersom hon gärna vill träffa många olika kunder och delta i deras utveckling. Anna är driven och ambitiös och har under tiden på Eclipse arbetat med projekt inom ett antal olika branscher.

anna.fleetwood@eclipseoptics.com
+46 (0) 76 867 83 02

Björn Le Normand

Björn Le Normand

Optikspecialist, Partner

Björn är en kreativ problemlösare med målet inställt på att uppnå resultat. Han har över 10 års erfarenhet i optikbranschen: från masstillverkning med plastoptik och LEDar för belysning och optisk touch över optiska mätsystem för industrin till avancerade analyssystem vid det möjligas gräns. I grunden är Björn doktor från KTH där han forskade på nya typer av lasrar.

bjorn.lenormand@eclipseoptics.com
+46 (0) 72 380 88 02

Emelie Fogelqvist

Emelie Fogelqvist

Optikspecialist

Emelie är en målmedveten optikspecialist med stort intresse för optisk problemlösning. Hon är en lagspelare med positiv attityd och hon kan snabbt ta till sig ny information. Under hennes doktorandtid fick hon en gedigen utbildning inom utveckling av optiska system för såväl röntgen som synligt ljus. Hon har erfarenhet av ett flertal mikroskopitekniker, tidsupplösta avbildningssystem och bildbehandling. Emelie har en doktorsgrad i fysik från KTH.

emelie.fogelqvist@eclipseoptics.com
+46 (0) 73 305 31 96

Gustav Strömqvist

Gustav Strömqvist

Optikspecialist, Partner

Gustav är en nyfiken och noggrann fysiker som både tycker om simuleringar och att arbeta med laserskyddsglasögonen på. Han har flera års erfarenhet av optisk forskning och har bland annat utvecklat optiska system för detektion av kemiska ämnen. Gustav har en doktorsexamen i laserfysik från KTH.

gustav.stromqvist@eclipseoptics.com
+46 (0) 70 934 83 96

Henrik Eliasson

Henrik Eliasson

Specialist bildanalys

Henrik har en gedigen bakgrund inom kamerateknik och har arbetat med allt från mobilkameror till machine visionsystem. Hans kunskaper sträcker sig över hela bildkedjan från scenen och objektivet till den färdiga bilden, via bildsensorn och bildbehandlingsalgoritmerna, men omfattar även blixt- och belysningssystem. Han har även stor erfarenhet av utveckling av metoder för bestämning av bildkvalitet. Henrik är filosofie doktor i fysik från Göteborgs universitet.

henrik.eliasson@eclipseoptics.com
+46 (0) 72 524 02 00

Joanna Wiberg

Joanna Wiberg

Optikspecialist, Partner

Joanna är en nyfiken och kreativ konsult med erfarenheter både från små högteknologiska företag såväl som stora globala koncerner. Hon har bl.a. arbetat med optiska komponenter i mobiltelefon och avancerad optisk mätteknik. Joanna är i grunden spektroskopist och har disputerat vid Chalmers.

joanna.wiberg@eclipseoptics.com
+46 (0) 72 380 87 99

Lars Rymell

Lars Rymell

VD, Partner

Lars är en engagerad entreprenör som brinner för optroniken och för de möjligheter som den erbjuder inom produktutveckling. Lars har mer än 15 års erfarenhet av teknisk konsultverksamhet och F&U, senast i rollen som koncernansvarig för optronik på ett globalt konsultbolag. Han har ett unikt nätverk inom näringsliv och högskola och sitter med i styrelsen för Photonic Sweden. Lars är doktor i fysik från LTH.

lars.rymell@eclipseoptics.com
+46 (0) 72 386 91 81

Linda Haals

Linda Haals

Teamleader bildanalys

Linda är en effektiv och målmedveten teknisk fysiker som brinner för bildanalys och rymdfysik. Hon har stor erfarenhet från produktutveckling av bildsensorer och kameror, särskilt inom mobilindustrin och övervakning. Linda driver vår satsning inom bildanalys.

linda.haals@eclipseoptics.com
+46 709 62 82 53

Martin Persson

Martin Persson

Optikspecialist, Partner

Martin är en målmedveten och kreativ fysiker med öga för detaljer. Han har lång erfarenhet av optisk mätteknik och mikroskopi samt utveckling av komplexa optiska system. Han har även arbetat med algoritmutveckling för bildanalys, och behärskar ett flertal programmeringsspråk och utvecklarmiljöer. Martin är doktor från Göteborgs universitet, där han forskade på optisk manipulation och holografisk strålstyrning.

martin.persson@eclipseoptics.com
+46 (0) 72 386 21 00

Olesia Snezhkova

Olesia Snezhkova

Optikspecialist

Olesia är en förutseende och lösningsorienterad optikspecialist med ett brett kunnande och smittsam entusiasm. Hon har en gedigen bakgrund inom klassisk optik, optiska tunnfilmer och vacuumdeposition samt röntgenoptik. Olesia är doktor från Lunds universitet där hon arbetade med spektroskopi.

olesia.snezhkova@eclipseoptics.com
+46 (0)73 156 17 98

Olov von Hofsten

Olov von Hofsten

Optikspecialist, Partner

Olov är driven och uppfinningsrik och har gedigen erfarenhet inom belysningsoptik och optisk mätteknik. Han är även kunnig inom kamerateknik och bildbehandling. Olov brinner för ny teknik från idé till färdig produkt och tar gärna helhetsansvar. Olov är doktor från KTH 2010 där han utvecklade röntgenoptik.

olov.vonhofsten@eclipseoptics.com
+46 (0)72 380 88 11

Peter Zeil

Peter Zeil

Optikspecialist, Partner

Peter är en lyhörd och analytisk fysiker som motiveras av att sätta sig in i och förbättra komplexa tekniska system. Han har en gedigen bakgrund i optisk forskning som innefattar design och utveckling av integrerade optiska kretsar, kraftfulla laserkällor och fiberoptik. Peter är doktor i tillämpad fysik från KTH.

peter.zeil@eclipseoptics.com
+46 (0) 70 956 92 01

Simon Olin

Simon Olin

Optikspecialist, Partner

Simon är en kreativ och noggrann teknisk fysiker från Chalmers. Som optronikkonsult har han erfarenhet av produktutveckling vid både större och mindre bolag. Han har bland annat arbetat med fordonsbelysning, linsoptik, optisk mätteknik och ljusledare.

simon.olin@eclipseoptics.com
+46 (0)72 380 88 15

Simon Winter

Simon Winter

Optikspecialist

Simon är en strategisk tänkande konsult med öga för detaljer. Han är dessutom nyfiken och mycket social. Simon har internationell erfarenhet inom ögonforskning, adaptiv optik och fluorescensmikroskopi. Simon är doktor i fysik från KTH där han forskade och undervisade om visuell optik och det mänskliga ögat.

simon.winter@eclipseoptics.com
+46 (0)70 916 58 10