Optisk mätteknik och analys

Berörningsfri mätning med ljus har många fördelar: snabbt, påverkar inte mätföremålet, flexibelt att ställa upp. För att få en effektiv och exakt mätning utan störningar är det viktigt att konstruera mätutrustningen korrekt. Eclipse hjälper sina kunder med detta genom kunskap om underliggande teknik samt val av komponenter. 

Optisk mätteknik och analys - lasertriangulering Optisk mätteknik och analys - LIDAR Optisk mätteknik och analys - Optik för IR-kameror Optisk mätteknik och analys - Optiska mätmoduler för medicinsk utrustning Optisk mätteknik och analys - Optiska sensorer Optisk mätteknik och analys - Utbildning inom machine vision Optisk mätteknik och analys -Fönster med variabel transmission

Vår kompetens omfattar följande områden:

 • Lasertriangulering, laserscanning
 • Mätning av geometri: avstånd, form, färg, storlek
 • Mätningar på material: substans, koncentration, spridning, transmission, fluorescens
 • Spektroskopi
 • Lidar
 • Machine vision, avsyning, kvalitetskontroll
 • Komponenter för optisk mätning: kamerasensorer, fotodioder, objektiv, LED, laser, urladdningslampor,
 • Bildanalys
 • Medicinteknik
 • Interferometri
 • Olika spektralområden: röntgen, UV, synligt, IR
 • Arbete med svaga signaler
 • Effektivt ljusflöde från sändare till mottagare
 • Simuleringar och raytracing
 • Optisk touch